ببینید یکم جون بگیرین!!

برعندازه این تصویر زننده از یک زن رو در گرگان منتشر کرده و نوشته: ببینید یکم جون بگیرین!!

🔹 دیگه چه طور باید بگن که ما دنبال حال کردن با لخت کردن زنان ایرانی هستیم!!

🔹 ته این کاراشون برای لذت بردن از برهنه کردن زنان و دختران ایرانی هست و عده ای نادان احمق هم در این نقشه بی‌شرمانه کمکشون می کنن!

🔹 دختر ایرانی اگه اعتقادی هم به اسلام نداشته باشه میدونه قبل از اسلام هم زن ایرانی دارای پوشش مناسب و با وقار بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.