مرور برچسب

۲۵شهریور

تعطیلی مغز براندازان

۲۵ شهریور مصادف با شهادت امام رضا علیه السلام و تعطیل رسمی‌ست. خدا عقل براندازان را زایل کرده. عقل‌شان نمی‌رسد در چنین روزی هیچ تجمع براندازانه‌ای شکل نمی‌گیرد!