مرور برچسب

غرب

آل پاچینوی ۸۳ ساله منتظر تولد چهارمین فرزندش

این خانم هم نوه آل پاچینو نیست!ایشون دوست دختر ۲۹ ساله پاچینو است که باردار است. ۵۳ سال اختلاف سنی این زوج است!اگر این خبر برای ایران یا یک کشور مسلمان بود چه بلوایی شده بود ولی حالا که خبر از غربه یه موضوع جذاب و متفاوته…