مرور برچسب

شکنجه

شکنجه‌های ساواک

داستانِ علی‌اصغر بدیع‌زادگان گزارش «نوری البلا» و «هنری لبرتالیس» دو حقوقدان معروف فرانسوی در ایران: «زندانی دیگری که نامش فاش نمی‌شود زیرا امکان مزاحمت برای خانواده‌ش در ایران وجود دارد درباره بدیع‌زادگان (زندانی سیاسی رژیم شاه)