مرور برچسب

ساواک

شکنجه‌های ساواک

داستانِ علی‌اصغر بدیع‌زادگان گزارش «نوری البلا» و «هنری لبرتالیس» دو حقوقدان معروف فرانسوی در ایران: «زندانی دیگری که نامش فاش نمی‌شود زیرا امکان مزاحمت برای خانواده‌ش در ایران وجود دارد درباره بدیع‌زادگان (زندانی سیاسی رژیم شاه)

سند محرمانه ساواک برای ترور اشخاص

سند محرمانه ساواک که در آن به افتتاح حساب توسط سه شخصیت حوزوی برای کمک به سازمان های چریکی فلسطین(الفتح) اشاره شده است علامه طباطبایی - شهید مطهری -ابوالفضل زنجانی شهید مطهری : شما اگر هر نفر یک تومان هم برای کمک به فلسطین بپردازید،

سندی مهم از شنودهای ساواک از جلسه محفلی بهائیان سال ۱۳۵۰

🔹اکنون از آمریکا و لندن صریحا دستور داریم در این مملکت مد لباس و یا ساختمانها و بی حجابی را رونق دهیم که مسلمان نقاب از صورت خود بردارند…. 🔹در ایران و کشورهای مسلمان دیگر هر چه بتوانید با پیروی از مد و تبلیغات ملت اسلام را رنج دهید