مرور برچسب

رضا پهلوی

ولخرجی زن رضا پهلوی از پول مردم

زن رضا پهلوی دیشب رفته بازی فینال فوتبال امریکایی از نزدیک دیدهقیمت بلیط بازی وحشتناک سنگین هست روی ۱۴۰ هزار دلار به بالانهایت یک درصد مردم امریکا بتونن همچین هزینه ای بکنن بعد این با پولی که پارسال از براندازها و سلطنت طلبها دزدیدن رفته