مرور برچسب

رئیسی

مقایسه رشد اقتصادی ایران در دولت رئیسی و دولت روحانی

طبق آمار صندوق بین‌المللی‌پول، رشد اقتصادی ایران در دولت رئیسی ۲,۵ برابر دولت روحانی بوده است. متوسط رشد اقتصادی ایران در دولت‌ روحانی ۱,۵% و در دولت رئیسی ۳,۸% بوده و رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ حدود ۶% تخمین زده می‌شود.

رهبر انقلاب: بعضی از دولت‌ها طبیعتشان این است که فردا را قربانی امروز می‌کنند

رهبر انقلاب: بعضی از دولت‌ها طبیعتشان این است که فردا را قربانی امروز می‌کنند؛ این دولت این کار را نکرد 🟢متأسفانه زبان دولت در بیان آنچه که انجام گرفته زبان رسایی نیست؛ اتفاقاتی که افتاده اتفاقات خوب،‌ به آن اندازه‌ای که شایسته و حقش