مرور برچسب

بریتانیا

نیویورک تایمز : علیرضا اکبری جاسوس بریتانیا بود

رسانه‌های غربی قبل ازاعدام علیرضا اکبری به نقل از وزیر خارجه بریتانیا:حکم اعدام اکبری یک اقدام با انگیزه سیاسی از سوی یک رژیم وحشی است که به زندگی بشر کاملا بی‌اعتنا است. اعترافات تحت شکنجه اخذ شده است رسانه‌های غربی پس از اعدام و سوختن