مرور برچسب

آتش

قابی دردناک از آتش گرفتن دو شهروند ایرانی

🔞قابی دردناک از آتش گرفتن خودروی سوخت بر و لحظه شوم جزغاله شدن دو بلوچ امروز در مسیر شهرستانهای "سرباز به راسک" جنوب سیستان‌وبلوچستان؛این‌ها نه اولین بلوچها‌ هستن که در این اژدهای چندسر جزغاله وخاکستر می‌شوند و نه آخرین!کاش یه فکری اساسی