مرور برچسب

آبادان

سند جنایت ساواک در سینما رکس

🔴 انتشار برای نخستین بار | صفر تا ماجرای سینما رکس آبادان با انتشاری اسناد لانه جاسوسی و ساواکافشای اسنادی که ثابت میکند سینما رکس آبادان برنامه ویژه ساواک بوده تا به وسیله آن انقلاب را سرکوب کند 🚫سندی از سازمان سیا که میگوید جنایت