حاشا به غیرت جامعه عرب!

رفتار زشت سرباز اسرائیلی با لباس زیر فلسطینیان
حاشا به غیرت جامعه عرب!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.