شهیده امروز لبنانی

فرشته ای بیگناه که توسط صهیونیست ها پر کشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.