اقدامات سازمان اطلاعات سپاه در پرونده بابک زنجانی

➡️چقدر زمان لازم بود تا سازمان اطلاعات سپاه با ورود به پرونده بابک زنجانی اموال وی را در خارج از کشور شناسایی و سپس به بیت المال بازگرداند؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.