به غزه رفته بود تا تاریخ بسازد…

ستوان “نیتان” که دو روز پیش روی بولدوزر اسرائیلی نوشت: “من به غزه آمدم تا تاریخ بسازم.”
دیروز بولدوزش توسط گلوله های یاسین ترکید و خودش نیز به جهنم رفت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.