نامهٔ انتقادی صد نفر از اساتید حوزه و دانشگاه از رؤسای سه قوه

نامهٔ انتقادی صد نفر از اساتید حوزه و دانشگاه از رؤسای سه قوه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.