محبوبترین لیست انتخاباتی درجدیدترین نظرسنجی

محبوبیت لیست انتخاباتی روحانی با تَکرار خاتمی هم به رئیسی نمی رسد.

در جدیدترین نظرسنجی موسسه ایسپا در خصوص محبوبیت لیست های انتخاباتی منتسب به اشخاص شاخص در انتخابات مجلس، تنها ۱۰ درصد از پاسخ دهندگان لیست منتصب به حسن روحانی را به عنوان لیست انتخاباتی خود برگزیده اند و ۱۶ درصد نیز به لیست منتسب به خاتمی رای خواهند داد، ۲۰ درصد پاسخگویان هم گفته اند به لیست انتخاباتی قالیباف رای می دهند
در این نظرسنجی، اما لیست ابراهیم رئیسی با ۳۶ درصد محبوب ترین لیست انتخاباتی مجلس در میان پاسخ دهندگان بود
۱۸ درصد پاسخ دهندگان نیز به سایر لیست های انتخاباتی رای خواهند داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.