وعده دیدار سیدالشهدا علیه السلام به محمدباقر

قبل اذان صبح با حالت عجیبی از خواب پرید؛ گفت: خواب دیدم! قاصد امام حسین ع بود.

به من گفت: آقا سلام رساندند و فرمودند: بزودی به دیدارت خواهم آمد

یه نامه هم از طرف آقا داد که نوشته بود: چرا این روزها کمتر زیارت عاشورا می خوانی؟

همینطور کـه داشت حرف می زد
گریه میکرد؛ دیگه تو حال خودش نبود.

چند شب بعد هم شهید شد
آقـا بـه عهدش وفـا کرد ..

شهید محمد باقر مومنی راد
کتاب خط عاشقی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.