برگ دیگری از رذالت رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلب

روحانی اومده گفته کسانی که جنگ ندیده‌اند چقدر ادعا دارند.

کیهان در جوابش دو تا مثال زده که هر دو منظور روحانی از جبهه نرفته‌ها رو ببره زیر سوال

گفته اگه منظورت از جبهه‌نرفته‌ها جوان‌ها هست که خودت تو دولتت جهرمی رو داشتی.

اگه منظورت اینه کسایی اون موقع بودن و جبهه نرفتن که باز خودت ظریف رو داشتی.

بعد ببینید رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلب چطوری حرف رو تحریف و سپس پخش کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.