چرا به قله نزدیک شدیم ؟

چرا به قله نزدیک شدیم ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.