رهبر انقلاب : آنچه که هست متعلق به مردم است

رهبر انقلاب : ما حق نداریم با مردم رفتار از جایگاه استعلاء و استکبار برخورد کنیم و حرف بزنیم؛ ما کسی نیستیم؛ آنچه که هست متعلق به مردم است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.