تصویر نامه تعلیق شهید مطهری جهت رسواشدن محسن برهانی وکیل یاوه گو

محسن برهانی:
مرحوم مرتضی مطهری در تقابل کامل با حکومت پهلوی بود اما هیچ مشکلی برای عضویت ایشان در هیأت علمی دانشگاه تهران ایجاد نشد؛ نه تعلیق شد و نه اخراج و نه تهدید به عدم تمدید قرارداد پیمانی

تصویر نامه تعلیق شهید مطهری

روز به روز شیاد بودن این وکیل قلابی بیشتر آشکار میشه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.