فیلمی از وقاحت علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد

یکی ازش می پرسد آن ده هزار یورویی که به اسم اعتراضات جمع کردی چی شد؟ با پررویی می‌گوید ده هزار نبود و صد و ده هزار یورو بود. آن را هم خرج تغییر سیاست های اروپایی ها کردم. معنی حرفش هم این است که گذاشتم توی جیبم و بقیه اش هم به تو مربوط نیست.

صنعت اپوزوسیون از شیادهای کثافتی مثل علینژاد تا این نماینده مثلا مجلس اروپایی از پول و خون جوانان ایرانی ارتزاق می کند.

فلذا، شما هم کف خیابان را خالی نکنید که کف جیب این حرام زاده ها شپش نبدد!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.