تکرار توهین‌‌های وقیحانه مجری شبکه بهایی من‌و‌تو به مردم ایران

🎥تکرار توهین‌‌های وقیحانه مجری شبکه بهایی من‌و‌تو به مردم ایران در برنامه زنده:

به من می‌گید نشستی در غرب، بعد به مردم میگی بیشرف؟! هزار بار دیگه هم میگم بیشرف، اگر تلویزیون زنده نبود چیزهای دیگه هم میگفتم!!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.