پنیر مجانی غرب در تله ای به نام رسانه

🗣️

بذل و بخشش رسانه ای غرب برای مردم ایران با چه هدفی است؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.