سند جنایت ساواک در سینما رکس

🔴 انتشار برای نخستین بار | صفر تا ماجرای سینما رکس آبادان با انتشاری اسناد لانه جاسوسی و ساواک
افشای اسنادی که ثابت میکند سینما رکس آبادان برنامه ویژه ساواک بوده تا به وسیله آن انقلاب را سرکوب کند

🚫سندی از سازمان سیا که میگوید جنایت سینما رکس کار ساواک بوده.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.