غربی ها چقدر برای زبانشون ارزش قائلن؟

غربی ها چقدر برای زبانشون ارزش قائلن؟
اداره زبان فرانسوی کبک به شرکت اخطار دادند چرا ماکروفر داخل آشپزخونه زبانش انگلیسی است. شرکت مجبور شده و همه را برچسب فرانسه زد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.