سطح آیکیوی علی کریمی

متاسفانه آی کیو کریمی در حد گراز کاهش پیدا کرده

اسکل اونا خرج کردن، چرا به ایران فحش میدی؟ 😂
هنوز مغزت اینقدر تکامل پیدا نکرده که یه جمله ساده رو بفهمی 😄

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.