خطبه خوان آشوب

🗣️ #اینفوبیسیم |

چرا مولوی عبدالحمید با وجود آرامش سراسری در کشور خطبه های فتنه انگیز می خواند؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.