انقلاب دریا را از تعطیلی در آورد

بسیاری رضاخان را با ایجاد “ارتش نوین ایران” می‌شناسند. ارتشی که قرار بود نماد ایران مستقل، قدرتمند و متجدد باشد. استفانی کرونین در کتاب “رضاشاه، و شکل‌گیری ایران نوین” می‌نویسد: “ارتش رضاخان، سپاهی بزرگ اما ضعیف و ناکارآمد بود. شاه خودسر، انزوا از ملتش را با تکیه بر ارتش جبران می‌کرد… اما چون از افسران ارتش به نحو مرگباری می‌ترسید فرماندهان عالی بی‌کفایتی برمی‌گزید”
رودتی‌ماتی می‌گوید: “امور نظامی و امنیتی پهلوی اول، یک‌سوم کل بودجه کشور را می‌بلعید!” اما در نهایت در شهریور ۱۳۲۰ فروریخت و شاه، گریخت.
بودجه دفاعی ایران حالا حدود ۵ درصد کل بودجه کشور است. اما اقتدار جمهوری اسلامی را به رخ همه کشیده است. رهبر ایران به ایمان و مردمش تکیه دارد بنابراین فرماندهانش از بلندهمت‌ترین و نخبه‌ترین کارآزمودگان نظامی اند.

💠رهبر انقلاب در دیدار ناوگروه ۸۶ ارتش(امروز): کاری که شما انجام دادید یک افتخار بزرگ بود/اینکه یک مجموعه ۳۵۰ نفری با یک فرمانده کاردان بتوانند ۶۵ هزار کیلومتر راطی کنند کار بزرگی است/نیروهای دریایی معروف دنیا که این کار را انجام می‌دهند، معدودند/ انقلاب دریا را از تعطیلی در آورد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.