جزئیات لایحه جدید حجاب

جرائم در نظر گرفته شده در لایحه جدید حجاب برای برهنگی ،بد پوششی و کشف حجاب چقدره؟

🔹بر اساس لایحه جدید حجاب برای بد پوششی در دفعه اول جزای نقدی ۲۴ میلیون تومانی و در صورت تکرار جزای نقدی تا ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است

🔹برای کشف حجاب سر در مرتبه اول تا ۲۴ میلیون تومان لحاظ شده است که در صورت تکرار تا ۵۰ میلیون تومان افزایش می یابد

🔹 شخص خاطی که به صورت برهنه یا نیمه برهنه در انظار عمومی ظاهر شود ضمن دستگیری توسط ضابطان قضایی، متخلف به جزای نقدی تا ۲۸۰ میلیون تومان محکوم می شود

🔹 در تمامی موارد جرائم به صورت خودکار از حساب متخلفان کسر خواهد شد حتی اگر موجودی متخلف کافی نباشد در سامانه ثبت و در اولین فرصت از حساب او کسر می شود

این مبالغ جرائم بازدارنده است👌

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.