هرکس به طریقی به نیزه می‌زند!

هرکس به طریقی به نیزه می‌زند!
یکی قرآن ناطق را
یکی شهید راه حق را
یکی #حجاب فاطمه (س) را…
ولی در نهایت، همه ادامه دهنده راه یزید‌ هستند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.