آمار نگران‌کننده از ورودی‌های کنکور

🎥

کبکانیان عضو شورای عالی انقلاب:
🔼سهم دهک‌های مختلف از رتبه‌‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور:

🔽دهک اول، دوم و سوم (کم‌برخوردار): ۲ درصد
دهک ۸، ۹ و ۱۰ (برخوردارترین): ۸۰ درصد

دهک اول (ضعیف‌ترین): ۲ دهم درصد
دهک دهم (ثروتمندترین) ۴۸ درصد

📊در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی:

دهک اول: ۱.۳ درصد
دهک ۸ و ۹ و ۱۰: ۸۶ درصد

❌در برق شریف:
دهک محروم، ۱ و ۲ و۳: صفر درصد
دهک ۸، ۹ و ۱۰: ۸۷ درصد
دهک دهم: ۶۰ درصد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.