تناقض در پستهای محسن چاووشی

محسن چاووشی هم زحمت کشیدن از قرآن حمایت کردن
ولی آقا محسن همین قرآن حکم قصاص داده برای قاتلین و مجرمین ، پس چرا هشتگ نه به اعدام ترند میکردی؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.