آمار حرام زادگی در اروپا

وقتی کشوری مثل سوئد که از هر دو تولد یکیش حرومزادست انتظار دارید به اعتقادات مسلمان ها احترام بزارند و قرآن آتش نزنند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.