دیکتاتور کوچولو

آقای زلینسکی قهرمان دموکراسی جهان گفته : که چون خودم حالت فوق العاده جنگی در کشور اعلام کردم، پس تا اطلاع ثانوی انتخابات نداریم و من علیرغم میل باطنی! مادام العمر رئیس جمهور اوکراین هستم.
سال گذشته هم ۱۱ حزب رسمی کشور و ۳ تلویزیون را با همین قانون بست. 🙂

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.