پیش بینی سرنوشت مادرچاهزاده پس از دیداربامجری اینترنشنال

مجری کوچه ای اینترنشنال با فیروز نادری دیدار کرد بدبخت 20 بعدش مُرد ، جدیدا رفته با مادر چاهزاده هم عکس یادگاری گرفته 😎

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.