اثرات دیپلماسی ابراهیم رئیسی

حاج ابرام با دیپلماسیش داره شخم میزنه میره جلو 😎

پلیس آلبانی به درخواست ایران ریخته امروز کمپن منافقین و دهنشون رو سرویس کرده

هر چی امکانات و کامپیوتر داشتن به فنا رفته 😂

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.