توهم و خودسری عبدالحمید مولوی

نوچه های عبدالحمید چیکارن که یه نفر رو گرفتن و بازجویی کردن ؟

مردک برای خودش حکومت راه انداخته

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.