تصویر فیش جعلی مولوی عبدالحمید برای حج!

🔹روز گذشته خبری با عنوان «استفاده یک مولوی مشهور از سند و فیش جعلی برای سفر حج» در تسنیم منتشر شد؛ علیرغم آنکه در خبر تسنیم اسمی از آن فرد مشهور برده نشده بود، اما یک روز بعد جناب مولوی عبدالحمید به این خبر واکنش نشان داد تا ضمیر، مرجع‌اش را پیدا کرده باشد.

🔹فیش ادعایی آقای مولوی عبدالحمید برای حج، دارای چنین مندرجاتی است که گویا وی آن را از فردی به نام «اصغر ک» به شماره ملی با ابتدای ۲۵۲ و به نشانی کاشان… خریداری کرده است.

🔹سایر قسمت‌های این سند صلح مربوط به فیش هم با داده‌هایی پر شده امّا یک بخش مهم و تعیین‌کننده آن شماره سندی است که موضوع جعلی بودن را آشکار می‌کند.

🔹شماره سندی که برای این مصالحه‌نامه درج شده، ۱۳۹۸۲۲۴۵۵۸۷۱۰۰۰۰۴۱ است، امّا با بررسی آن در اسناد رسمی کشور مشخص می‌شود که این شماره مربوط به سند ثبت‌شده پیشین دیگری در سازمان ثبت و مربوط به مصالحه نامه دیگری است. هرچند اصلِ خرید فیش حج از استان دیگر نیز فی‌نفسه بر اساس قانون تخلف است.

🔹سند اصلی و غیرجعلی، مربوط به مصالحه‌نامه‌ای میان خانم ام‌البنی ع با وکالت آقای مهدی ت و خانم لعل بی‌بی ح با وکالت همان آقای مهدی ت در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ است. امّا تیم آقای عبدالحمید با شماره‌ی همین سند و با باقی گذاشتن بسیاری دیگر از داده‌های مندرج در آن، اطلاعات دیگر مربوط به خود را با مدعای خرید فیش حج درج و در واقع سندی را جعل کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.