گفت و گوی نماینده مهاباد با رسانه های تجزیه طلب!

گفت و گوی جلال محمود زاده نماینده مهاباد با رسانه های تجزیه طلب!

آکام صالحی فعال دانشجویی کُرد در پاسخ به خطاب کردن مدیریت پادگانی مجلس از جانب نماینده مردم شریف مهاباد گفته:

‏با نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس و جهت گیری های متناقض بعضی نمایندگان، سوال اساسی اینجاست جلال محمود زاده نماینده مردم مهاباد که سال گذشته پای ثابت شبکه های معاند کُرد زبان و تجزیه طلب مثل شبکه روداو به شمار می‌رفت و به کنشگری در راستای منافع مخالفین و معاندین اقدام میکرد!

‏نه تنها جلال محمود زاده کوچک ترین اخطاری از طرف هیئت نظارت بر نمایندگان دریافت نمی‌کند بلکه امروز در نقش مدعی العموم، مدعی مدیریت پادگانی مجلس میشود!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.