سرمایه‌گذاری خارجی سال ۱۴۰۱ دو برابر سال برجام

سرمایه‌گذاری خارجی سال ۱۴۰۱ دو برابر سال برجام؛ البته بدون برجام و FATF

شما زبان سخن گفتن با دنیا را بلدید؟
آب و صابون بیاریم روتون ر بشورید؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.