چرا بعضی‌ها نمی‌خواهند پیشرفت‌ها را ببینند؟

رئیس‌جمهور در جمع مردم تبریز: اقداماتی که در تبریز انجام شده، آیا پیشرفت نیست؟ چرا بعضی‌ها نمی‌بینند؟ تولید در تراکتور‌سازی تبریز دو‌برابر شده است. خط جدید کامیون‌سازی آغاز شده و روزانه ۲۰ دستگاه تولید می‌شود

کارخانه ماشین‌سازی در حال تعطیل‌شدن، کارگران آن در حال بیکار‌شدن و تجهیزاتش در حال فرسودگی بود اما امروز شاهد تولید ۱۲۰۰ دستگاه ماشین هستیم و قرار است به ۲ هزار دستگاه نیز برسد

۲۲۰ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشته است. آیا این‌ها پیشرفت نیست؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.