پدر فرزندم کیست؟

تقریباً از هر ۱۰ مادر انگلیسی یک نفر مطمئن نیست که چه کسی پدر فرزندش است.

بر اساس یک نظرسنجی جدید و غافلگیرکننده در انگلیس که ۱۰۰۰ مادر را مورد بررسی قرار گرفته است. تقریباً از هر ۱۰ مادر، یک نفر نمی‌داند که پدر فرزندش کیست.

در این نظرسنجی حدوود ۷.۸ درصد مادران اعتراف کرده‌اند که بر سر اصل و نسب بیولوژیکی فرزندانشان دروغ می‌گویند.

این بدان معناست که به طور بالقوه ۲.۱ میلیون خانواده در بریتانیا وجود دارد که مرد خانواده پدر واقعی فرزند نیست.

تمدن_زنازاده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.