تصاویری از نشست و برخاست عبدالحمید مولوی با فقرا

عبدالحمید امروز در نماز جمعه زاهدان گفته عالم باید با فقرا زندگی و نشست و برخاست نماید!

نشست و برخاستش:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.