گل محمدی چگونه تیمش را پیروز کرد؟

ای بابا، چه قدر مظلوم!
همش تقصیر جمهوری اسلامیه؛ نه پول بهش داد و نه حمایتش کرد؛ در عوض یحیی ایستاد و تا توانست به نظام بدوبیراه گفت و جنگید و بعد هم با پول و امکانات همین رژیم ظالم صاحب دو کاپ قهرمانی شد!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.