پاسخی کوبنده به یاوه گویی سلطنت طلبان

‏ولی وقتی شاهنشاهتون بود؛ انگلیس صبحانه‌اش رو در جنوب، نهارش رو در مرکز و شامش رو در تهران خورد! اعلیحضرتتونم کاری نکرد جز احترام نظامی گذاشتن به چرچیل!

پوریا فاضل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.