تایید حرف های مهدی هاشمی توسط غنی نژاد

موسی غنی‌نژاد:
۹۹٪ دزدان در ایران مدیران دولتی بودن

بقیه‌ش دو دوتا چهارتای سادس 🙂

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.