حذف نام ایران و جزایرسه گانه اش از متن نهایی اتحادیه عرب

اتحادیه عرب به ریاست عربستان سعودی در بیانه‌ی جدید خود تملک امارات به جزائر سه‌گانه ایران را حذف کرد

همچنین هیچ اظهارات ضدایرانی در بیانیه جدید علیه ایران وجود ندارد در حالی که هر ساله وجود داشته است

دیپلماسی همسایگی کارساز افتاده است…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.