وام مسکن ۵۵۰ میلیونی

وای خدای من چه عالی! بریم اول زندگی اندازه ۱۰ متر خونه وام بگیریم، بعدم به مدت ۲۰ سال ماهی ۱۰ میلیون قسط بدیم، تهشم ۲ میلیارد ربا بدیم؛ چی از این بهتر؟!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.