حمله براندازان به نیکی کریمی

طرفداران برعندازی ریختن زیر پست نیکی کریمی بابت حجاب نیم بندش بهش حمله کردن

حقیقتا که بهتر از این نمیشد شعار پوچ و توخالی #زنزندگیآزادی رو به نمایش گذاشت
دیکتاتورهای به قدرت نرسیده 🙂

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.